Nemáte moc peněz? Znáte moc peněz? Nebo máte nemoc z peněz?

Býval jsem stejný jako mnoho lidí v národě. Musel jsem mít značkové oblečení a drahý telefon. A to jsem si nevydělával. Nějaká forma posedlosti, které jsem se zbavoval pár let. Když jsem šel nakupovat, potřeboval jsem mít exkluzivně drahé věci. Nedá se to popsat tomu, kdo nezná onen pocit. Pokud není věc značková, mozek ji zablokuje a touží a chce a hledá.

Síla slova

Slovo – kolika lidem můžeme ublížit slovy, ale hlavně jak právě slovy ubližujeme sami sobě.

Vybudovala podnikání na rodičovské a nyní úspěšně řídí svou firmu.

Rozhovor s Naďou je pro mě velmi osobní záležitost. Naďa je inspirativní člověk plný elánu, ženskosti a zároveň síly. Její podnikání v tuto chvíli živí velkou rodinu. Vydala se na velmi těžkou cestu, byla nemocná a i přesto dokázala za rok postavit byznys, který ji pomáhá být s mužem, dětmi a celou její rodinou.