slavery

Chodíte do zaměstnání v zombíkárně? Jste lidský zdroj? Nebo ve starém a přesnějším jazyce otrok?

Oddělení pro řízení lidských zdrojů navrhuje zvednout v otevřeném prostoru kanceláří na patře jedna teplotu o jeden stupeň, aby zdroje byly více v pohodě a lépe se jim pozorovaly blikající monitory jejich přidělených laptopů. Časovou pauzu pro zaměstnané lidské zdroje navrhujeme snížit o pět minut a tím zvýšit výkonnost našich lidských jednotek o jedno procento, což nám zvýší podle excelových tabulek zisk korporace o jedno procento.

Dále navrhujeme odvést pozornost od faktu, že naše korporace v rámci kartelu s dalšími korporacemi okrádá svou vyhrazenou třetinu republiky předraženými produkty o pár miliard ročně. Lidským zdrojům pro odvedení pozornosti navrhujeme dát po ránu dvě koblihy a přidat cukr a bič. Pro vyšší produktivitu práce navrhujeme snížit teplotu v potkávacích – čti meetingových – místnostech o tři stupně – vyšší lidské zdroje v podobě podrobených manažerů budou lépe moci kázat korporátní moudra a lépe motivovat k naplnění cílů a zvýšení obratu a zisků korporace.

Navrhujeme více vysávat energii z lidských zdrojů, aby jejich mysl byla natolik zaměstnána regenerací, že si nebudou moci všimnout přehnaně drahých hypoték našich spřátelených korporací. Bez kolotoče hypoték, půjček a předražených “značkových” hadrů od přátel komunistů z Číny by naše korporace nemohla vysávat naše lidské zdroje stejně jako jejich příbuzné a přátele našich lidských zdrojů. Je třeba zaměstnávat mysl lidských zdrojů fotbalovými přenosy, dodávat více chleba a her. Naši spoluvládnoucí otrokáři z kruhu politiků nám vycházejí maximálně vstříc maskováním a kamuflováním korporátních karelových cenových dohod. Posledním zamixováním cenami, následným marketingem a skvělými výmluvami vedení jsme dosáhli cíle – místo snížení jsme reálně ceny zvýšili a povedlo se nám díky kampani přilákat mnoho nových obětí nevypověditelných smluv garantovaných zákonem.

Další na řadě máme odkomunikování bodu povýšení tří významných politických vlezdoprdelků, kteří v roli manažroutů naší korporace následují vizi a zvyšují řádně korporátní kulturu pomocí zmatení nižších lidských zdrojů a následné maximalizace pocitu marnosti života, kdy lidské zdroje splácející hypotéky, půjčky na nesmyslná auta, vybavení panelákových bytů dřevotřískou za dvacetinásobek výrobní ceny, a z toho vyplývající nechuť nižších lidských zdrojů odejít z naší nadstandardně platící korporace.

A jako poslední bod tu máme nastínit enormní hrozbu v podobě některých bývalých lidských zdrojů šířících na bohužel stále zatím necenzurovaném internetu svobodné myšlenky a názory poukazující na nesmyslnost spirálového kolotoče, který se nám daří v posledních letech otáčet tak úspěšně, jako nikdy v historii lidstva. Připravovaný megalomanský krach ekonomiky vedoucí u některých jednotek lidských zdrojů ke zruinování jejich stávajících životů, by mohl být těmito individui ohrožen a v krajním případě neproveditelný. Navrhujeme proto pomocí interního marketingu dále odvést pozornost slevami na předražené telefonní přístroje sloužící naší korporaci především ke sledování pohybu lidských zdrojů mimo prostředí naší otevřené kancelářské budovy a následné optimalizaci distribuce půjček na nepotřebné hovadiny, zvyšování stresu, následné distribuci udržujících pilulek dodávaných spřátelenou korporací v kombinaci s dotovaným rychle rostoucím kuřecím masem způsobujícím od zažívacích potíží až po úzkosti a deprese.

V úctě a dle našeho hesla – roztáčej kolotoč půjček, vysávej lidské zdroje, distribuuj chléb a hry, měj kamarády v politice a televizi – Váš EJČ ÁR TÝM.

Komentáře