IMG_20180604_161221 (3)

Shrnutí mých znalostí a zkušeností s ADHD

Co se tvrdí o možných příčinách ADHD

ADHD může způsobovat další nemoci

  • Generalizovaná úzkostná porucha
  • Závislost na alkoholu a drogách

Osobně mi pomáhá

Výhody ADHD

ADHD není nevýhoda. Jedná se pravděpodobně o špatně chápanou výhodu. Protože většina populace je schopná soustředit se déle než pět minut na věci, které nemusejí být zábavné, je takto nastaven celý systém.

Nejtěžší pro mne byla práce v kanceláři v klasickém prostředí – osm hodin na pět dní v týdnu.

Byl jsem schopen pracovat mnohem rychleji než ostatní, ale při rutinních úkolech a nezábavných činnostech jsem naprosto nevyhovoval. Proto je pro lidi s ADHD velmi vhodné vlastnit svůj business. Jsme rychlí a výkonní, pokud používáme svůj mozek správným způsobem.

Ani přes velkou snahu naučit se meditovat klasickým způsobem jsem tohoto nebyl schopen.

Komentáře