Mozek a proč se chováme tak, jak nechceme?

Protože jsi otrok Neo. Otrok své mysli. Toto je nejznámější citát z Matrixu. Ten, kdo umí ovládat svou mysl, je svobodný. A proto se učím ovládat se. A není to tak lehký úkol, jak se na první pohled zdá.

Síla slova

Slovo – kolika lidem můžeme ublížit slovy, ale hlavně jak právě slovy ubližujeme sami sobě.